2. miesto na kraji

Dňa 24. februára sa v Banskej Bystrici uskutočnilo krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského, ide o prednes povesti. Našu školu reprezentoval Šimon Gajdošík zo 6. A triedy s povesťou Mikušove ovce od Milana Húževku. Pri veľmi silnej konkurencii obsadil vynikajúce 2. miesto v III. kategórii.

Žiaka na súťaž pripravovala Mgr. Alica Vaňová