Zlúčenie stredných škôl v Krupine by nebolo prospešným riešením

14.04.2011 21:48

K zlúčeniu stredných škôl v Krupine sme položili nasledovné otázky:

1. Dotýka sa nášho Gymnázia a OA zabezpečenie priestorových podmienok, skvalitnenie personálneho a materiálneho zabezpečenia alebo klesajúci počet žiakov?
2. Skvalitní sa zlúčením škôl v Krupine vzdelávací proces?

Odpovedá Mgr. Ján Slosiarik, riaditeľ Gymnázia A. Sládkoviča a Obchodnej akadémie v Krupine

Odbor vzdelávania a kultúry BBSK dostal za úlohu vytvoriť Návrh na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení v BBSK. Tento sa dotýkal všetkých okresov. Pre Krupinu bol návrh vytvoriť Spojenú školu z troch doteraz existujúcich škôl. Toto riešenie by nebolo vôbec  šťastným a prospešným pre krupinské stredné školstvo. Jednoznačne by sa stratila  identita škôl. A aj keby vznikol jeden subjekt, školám by sa nezmenili priestorové podmienky, lebo každá by aj naďalej využívala tie priestory, ktoré doteraz využíva. Výrazne by sa nezmenilo ani personálne či materiálne zabezpečenie. Každá škola má svojich pedagogických aj nepedagogických pracovníkov a dokážu existovať z pridelených normatívnych prostriedkov od štátu. Pri vzniku jedného právneho subjektu by sa výrazným spôsobom znížila možnosť zapájania sa  do rôznych projektov či súťaží. Po minulé roky všetky tri školy podstatne zlepšili podmienky pre svojich žiakov. A aj z hľadiska demografického vývoja situácia pre školy nie je až taká dramatická. Zlúčením škôl by sa vzdelávací proces určite neskvalitnil.
Som spokojný, že odbor vzdelávania a kultúry akceptoval argumenty všetkých rád škôl, oboch riaditeľov škôl a určite veľký kus práce preto, aby sa proces spájania škôl v Krupine nezrealizoval, urobili obaja poslanci BBSK - Ing. Rudolf Gabryš a Ing. Radoslav Vazan.