Zasadanie MsZ

10.02.2011 10:01

 

10. 2. 2011 sa opätovne poslanci mestského zastupiteľstva pokúsia schváliť rozpočet mesta na tento rok. Schválenie rozpočtu je jediný bod programu rokovania.