Zápis detí do MŠ

02.03.2011 20:03

Riaditeľstvo MŠ Malinovského 874, 963 01 Krupina oznamuje rodičom detí vo veku od 3-6 rokov, že od

1. 3. 2011 - 31. 3. 2011

sa uskutoční zápis detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2011/2012

Zápis sa ukutoční v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, s vyhláškou MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole.

Žiadosť  na predprimárne vzdelávanie si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť a odovzdať v riaditeľni MŠ.

Je možné potrebnú žiadosť si vytlačiť aj z web stránky MŠ

Vyplnenú a potvrdenú žiadosť odovzdať v riaditeľni MŠ od:

07.00-15.00 hod. počas celého marca 2011

 

 

Trieda v MŠ