Z každého rožku trošku

02.06.2012 22:42

Krásny a bohatý program na MDD v „réžii“ CVČ Domček ako aj základných škôl, ponúkol krupinským deťom veľa možností ako osláviť svoj deň. V obidvoch telocvičniach základných škôl, a tiež v areáli CVČ sa stretli milovníci športu a pohybu. Niektoré deti zase potešilo vystúpenie Vartášika (nedávno nám pri 25. výročí pôsobenia vďaka dobrému vedeniu vyrástol na Vartovku), iné zasa potešilo vystúpenie Fresh a ďalšie deti boli na predstavení v kine. Zaujímavá a napínavá bola iste „živá hra“ Človeče nehnevaj sa v ZŠ J.C. Hronského. Nuž a ani Partička v ničom nezaostávala. Z každého rožku trošku je asi najlepší spôsob ako zorganizovať zábavný program tak, aby si každé dieťa našlo to svoje.

MDD Krupina

1 | 2 | 3 >>