Výsledky žiakov GAS Krupina

07.04.2011 22:51

 

 Dňa 31. marca 2011 sa v Žiari  nad Hronom uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Je už dlhoročnou tradíciou, že tejto súťaže sa pravidelne zúčastňujú aj žiaci GAS Krupina. Zo školského kola postúpilo 8 súťažných prác v štyroch súťažných odboroch.

 

-  Zdravotníctvo: 

   Erik  Gyerpál (septima) - Chrípka a možnosti prevencie

   Marianna Púpalová, Miroslava Pálková (3.B) - Mononukleóza

-  Problematika voľného času:

   Lenka Jarošová (septima) - Dobrovoľní hasiči a hasičský šport

   Pavlína Chobodová, Eva Fekiačová (septima) - Facebook – fenomén súčasnosti

-  História, politológia, filozofia, právne vedy

   Miroslava Pálková, Marianna Púpalová (3.B) - Historické pamiatky Krupiny

   Jana Hriňová (septima) - Honba na čarodejnice

-  Pedagogika, psychológia, sociológia 

   Lucia Liktorová, Dominika Mokošová (3.B) - Domáce násilie 

   Dominika Micháliková, Nikola Sliacka (3.B) - Poruchy učenia  

                                                                                                                                                                                       

 Všetky práce boli vypracované na profesionálnej úrovni. Ich obsahová stránka, úroveň spracovania problematiky a dokumentácie spĺňali prísne kritériá hodnotenia. V rámci prezentácie prác si účastníci prehliadky zmerali svoje sily nielen vo svojich odborných vedomostiach, ale aj v schopnosti prezentovať prácu na verejnosti. Výsledky krajského kola znamenali pre našu školu veľký úspech. Erik Gyerpál  a Pavlína Chobodová so spoluautorkou Evou Fekiačovou vo svojich odboroch zvíťazili. Zabezpečili si tak postup na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v Trenčíne. Okrem toho Lenka Jarošová a Dominika Micháliková so spoluautorkou Nikolou Sliackou obsadili tretie miesto. Uznanie a poďakovanie si však zaslúžia všetci,  ktorí nás na krajskom kole SOČ reprezentovali, teda aj tí,  ktorí sa medzi víťazmi neumiestnili.  Vysoko oceňujeme ich niekoľkomesačnú prácu a vytrvalosť, ktorú vynaložili pri získavaní podkladov a spracovaní témy. Dokázali, že žiaci našej školy majú schopnosti stať sa aktívnymi, rozvíjať vlastné nápady a realizovať ich. Všetkým študentom, ktorí sa v tomto školskom roku  zapojili do SOČ,  ďakujeme

a želáme veľa tvorivých síl, šťastia a úspechov v ďalšom štúdiu i v osobnom živote.

                                                              

                                                                                                                                             RNDr. Iveta Slobodová