Výsledky pondelkovej dopravno bezpečnostnej akcie v okrese Žiar nad Hronom

08.06.2011 05:52

S cieľom zlepšiť nepriaznivú dopravno-bezpečnostnú situáciu na území policajného okresu Žiar nad Hronom, dopravná polícia v pondelok (6.6.) ráno v čase od 5.00 do 7.00 hodiny vykonala osobitnú kontrolu. Na základe analýzy dopravnej nehodovosti za uplynulý týždeň, bola kontrola zameraná na požívanie alkoholických nápojov a užívanie iných návykových látok vodičmi motorových aj nemotorových vozidiel. Cieľom kontroly bolo znížiť aj následky dopravných nehôd vinníkmi, ktorými sú často vodiči s vodičským oprávnením nie starším ako päť rokov, ich neprimeraná rýchla jazda a jazda pod vplyvom alkoholu. Do akcie bolo zaradených 10 policajtov dopravnej polície, ktorí počas 2 hodín skontrolovali 131 vodičov. Policajti zaznamenali celkom 9 priestupkov, z toho 3 boli vybavené v blokovom konaní na mieste a 6 bolo postúpených príslušnému orgánu. Alkohol bol zistený u 6 vodičov. Polícia zadržala 7 vodičom vodičský preukaz. V období od 1. 6. do 5. 6. 2011, dopravní policajti v Žiari nad Hronom, zistili alkohol u 3 cyklistov a 1 vodiča motorového vozidla, ktorý sa na výzvu policajta odmietol podrobiť vyšetreniu na požitie iných návykových látok. Aj jemu bol na mieste zadržaný vodičský preukaz.