Výročie študentskej vedeckej konferencie Gymnázia A. Sládkoviča v Krupine

12.04.2013 16:14

V priestoroch krupinského kina sa 11. apríla 2013 uskutočnila študentská vedecká konferencia Gymnázia A. Sládkoviča v Krupine. Aktuálny ročník bol už desiatym v poradí a potvrdil správnosť myšlienky, ktorá stála pri zrode tohto podujatia. Vytvoriť priestor pre žiakov, ktorí sa popri štúdiu venujú rôznym odborným činnostiam. Miesto, kde môžu ukázať šírku svojich záujmov a v konečnom dôsledku inšpirovať iných.
Účastníkov konferencie  z radov študentov Gymnázia Andreja Sládkoviča a Obchodnej akadémie v Krupine doplnili aj študenti  z iných škôl: Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene, Gymnázia v Šahách, MŠ a ZŠ v Dobrej Nive a MŠ a ZŠ v Pliešovciach.
Príspevky boli vo veľkej miere výsledkom študentských prác spojených so súťažou stredoškolskej odbornej činnosti, ale mnohé vychádzali aj z  voľnočasových aktivít, ktorým sa stredoškoláci venujú popri škole.  Na pódiu sa striedali témy z histórie, fyziky, zdravotníctva, biológie, jazykovedy či voľného času. 
Jubilejná konferencia si pripomenula aj iné jubileum, ktorým žije celé Slovensko. Príspevok s témou 1150. výročia príchodu byzantskej misie na územie Veľkej Moravy a osobností Konštantína a Metoda patril k hlavným bodom programu a bol doplnený príspevkom o ďalšom vývoji slovenského jazyka.
Príspevky zaujali nielen divákov, ale aj hostí, ktorí v závere konferencie ocenili a odmenili vecnými cenami prakticky všetkých účastníkov konferencie.  V podobe  neformálnych rozhovorov a vzájomnej výmeny skúseností pokračovala konferencia na malej recepcii v priestoroch školy. 

Mgr. Karol Vereš

 

11. 4. 2013