Vyjadrenie k spojeniu stredných škôl v Krupine

05.03.2011 22:21

 

Myslím si, že menšie mestá, akým je aj Krupina, môže v oblasti vzdelania mladých ľudí konkurovať väčším mestám len ponukou kvalitného vzdelania svojim študentom. V súčasnosti má Gymnázium A. Sládkoviča a Obchodná akadémia dobré meno, ponúka kvalitné vzdelanie a to vidím ako hlavný motív záujmu o štúdium na týchto školách s veľkou perspektívou bez problémov pokračovať na vysokoškolskom štúdiu. Stredná odborná škola tiež poskytuje kvalitné vzdelanie, ale úplne iného zamerania. V podmienkach nášho okresu je absolútne nevhodné spájať tieto školy do Spojenej školy. Nevidím žiadny dôvod, prečo by sa malo narušiť to, čo dobre funguje. Z hľadiska ekonomického to BBSK neprinesie úsporu, lebo normatív na študentov sa nezvýši ani nezníži, teda zostáva na rovnakej úrovni. Z hľadiska perspektívy obidvoch škôl by ich zlúčenie do Spojenej školy podľa môjho názoru prinieslo viac mínusov ako plusov a v konečnom dôsledku by tento administratívny proces uškodil strednému školstvu v našom okrese. Preto urobím všetko, aby som tomu ako poslanec VÚC zabránil, aby som ochránil to, čo je podľa môjho presvedčenia dobré pre našich obyvateľov. Vyviniem maximálne úsilie, aby som presvedčil aj ostatných poslancov VÚC, že nemožno v rôznorodých podmienkach aplikovať také isté riešenie.

                                                                         Ing. Rudolf Gabryš 

                                                     poslanec BBSK za okres Krupina