Všetci sa pozerajú, málokto koná

06.02.2011 21:46

Už pred Vianocami obehla Slovensko správa o zosúvajúcom sa svahu v Krupine. „A vy ste sa tam neboli pozrieť? Nebudete o tom písať?“ – boli najčastejšie otázky od Krupinčanov. Môžeme pozerať, písať a pýtam sa, zastaví to zosun svahu a hrozbu pre rodinné domy?

Máme rôznorodé informácie, najmä dotýkajúce sa hľadania vinníka za nepriaznivý stav, ktorý upozorňujem, môže mať aj tragickú dohru. Jedni tvrdia: „A načo si postavili dom na nestabilnom svahu, len aby mali pekný výhľad, sami sú si na vine.“ Druhých zaujíma: „Prečo úrad vydal stavebné povolenie a umožnil výstavbu v tejto rizikovej lokalite?“ Ďalších zaujíma: „Prečo po zasadnutí krízového štábu neprijalo mesto účinnejšie praktické opatrenia, keď zosuv svahu bol doktnutými občanmi nahlásený už na jar minulého roka?“ Mesto dalo následne urobiť geologický posudok, v ktorom geológ Peter Jenčko upozornil na to, že svah je nestabilný a treba s tým niečo robiť. V teoretickej rovine sa problém začal riešiť, ale prakticky problém zosuvu svahu pretrval až doteraz. Krupinu navštvívili kvôli tomu už dvaja ministri. Prvý minister obrany SR, Ľubomír Galko zabezpečil pomoc armády, ktorá odvodnila svah.Výsledkom návštevy druhého ministra, tentoraz životného prostredia bolo, že sa opätovne má urobiť geologický prieskum s výsledkom dohľadného riešenia na jar.

A to nám už plynie ďalší rok a príroda pokojne pracuje ďalej, svah sa zosúva a domy i ľudia sú ohrození naďalej. Po návšteve druhého ministra počúvame: „Dúfame, že svah do jari vydrží a že sa nič nestane“. Dúfať možno, ale možno riskovať takýto stav, keď sa spolieha len na milosrdenstvo prírody? Veď nikto nemôže so stopercentnou istotou zaručiť ďalší vývoj a prichádzajú ďalšie otázky: „Prečo mesto a primátor nekonali už minulý rok na jar, hneď ako problém vznikol a bol oznámený?“ „Čo keď svah nevydrží?“ Potom už bude neskoro lamentovať nad tým čo sa mohlo a malo urobiť a neurobilo sa.

                                                                                                                           -mh-