Vinári sa stretnú na Hontianskom súdku

25.04.2012 17:12

Vážení vinári a vinohradníci, opäť sa blíži mesiac máj, a to je mesiac, kedy sa už po tretí krát bude konať degustačná súťaž amatérskych vinohradníkov - HONTIANSKY SÚDOK. Poučení z predchádzajúcich podujatí sme sa tentokrát už v novembri pustili do organizácie ďalšieho ročníka s jediným cieľom, opäť pozdvihnúť úroveň podujatia a prispieť tak k rozvoju amatérskeho vinohradníctva a vinárstva v našom regióne. Ak by vinár nikdy neochutnal iné víno ako to svoje, považoval by ho určite za najlepšie na svete. Ak by si porovnal svoje víno so susedovým, už by si taký istý nebol. Aj my si porovnávame vína medzi sebou, zúčastňujeme sa rôznych súťaží a degustácií. Ale čo tak porovnať sa so susedmi... Táto myšlienka bola základnou ideou pri tvorbe koncepcie 3. ročníka Hontianskeho súdka, ktorý má podtitulok „súťažná degustácia vín amatérskych vinohradníkov a medzinárodné vinárske fórum“. S podporou Visegrádskeho fondu preto vznikol projekt, ktorého cieľom je spojiť verejnú degustáciu súťažných vín v roku 2012 s prezentáciou vín amatérskych vinárov z Maďarska, Českej republiky a Poľska. Znamená to, že 18. mája 2012 bude mať každý, kto sa zúčastní vyhlásenia výsledkov súťaže Hontiansky súdok v LÚ Smaragd v Dudinciach, jedinečnú možnosť na jednom mieste porovnať vína amatérskych vinohradníkov krajín Visegrádskej štvorky. V tejto súvislosti dávame do pozornosti, že rovnako ako po minulé roky vinári, ktorí prihlásia svoje vína do súťaže sú pre nás VIP partnermi a majú nárok na vstup na vyhlásenie výsledkov degustačnej súťaže a samozrejme zvýhodnené vstupné. Čo sa týka samotnej odbornej degustácie vín, snažíme sa udržiavať latku na čo najvyššej úrovni. Po minuloročnej vydarenej spolupráci sme opäť oslovili ako predsedu komisie pána profesora Fedora Malíka. Samozrejme, okrem neho sú do Dudiniec na odbornú degustáciu pozvaní ďalší známi degustátori, ktorí zaručia nezávislé a objektívne posúdenie kvality jednotlivých vín. Na záver by sme sa chceli poďakovať Visegrádskemu fondu, Kúpeľom Dudince a.s., ako aj ďalším partnerom, že pochopili myšlienku a poslanie Hontianskeho súdka a podporili nás v jeho organizácii.

Adrián Gunár & Róbert Lauko