VIII. študentská vedecká konferencia

17.04.2011 21:00

V piatok 8. apríla sa v krupinskom kine Kultúra uskutočnila už v poradí VIII. študentská vedecká konferencia. Organizovalo ju Gymnázium A. Sládkoviča v Krupine a pozvanie prijali aj školy, na ktorých majú už s podobnými podujatiami skúsenosti. Z Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene sa predstavil so svojou prácou o robotoch Ondrej Oravčok, zo ZŠ s MŠ v Dobrej Nive boli žiaci 9. ročníka, ktorí prezentovali dve práce. Prvá bola o planétach slnečnej sústavy a druhá pripomenula živelnú katastrofu v Japonsku. Ako nováčikovia vystúpili žiaci zo ZŠ s MŠ v Pliešovciach, s ktorými prišla bývalá učiteľka gymnázia Dr. Anna Macková, ktorá stála pri zrode tohto podujatia. Ich práca mala názov Od pážaťa k rytierovi, od slečny k dáme. Domáci študenti sa prezentovali s niektorými prácami, s ktorými boli úspešní v Stredoškolskej odbornej činnosti. Prácu o Facebooku – Paulíny Chobodovej a Evy Fekiačovej, s ktorou študentky zvíťazili v krajskom kole a postúpili do celoslovenského kola. Záverečná prezentovaná práca bola vyvrcholením konferencie. V nej študenti Obchodnej akadémie v Krupine priblížili účastníkom svoje aktivity v súťaži Euroscola, svoj veľký úspech v nej a návštevu európskeho parlamentu v Štrasburgu. Pozvanie na túto konferenciu prijali aj pani riaditeľky zo zúčastnených škôl – Dr. Eva Chylová, Dr. Mária Slosiariková a Mgr. Darina Sýkorová. Všetky tri boli pozvané v závere konferencie na pódium, aby sa podelili o svoje dojmy po zhliadnutí žiackych prezentácií. Záverečné slovo patrilo už tradične riaditeľovi školy Mgr. Jánovi Slosiarikovi, ktorý vyzdvihol  vysokú úroveň prác, poďakoval prezentujúcim žiakom a študentom, ale taktiež všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia. Po skončení konferencie sa uskutočnila recepcia, na ktorej si študenti, učitelia i hostia mohli porozprávať dojmy z konferencie.         Ing. Mária Šumichrastová

Študentská konferencia

1 | 2 | 3 | 4 >>