Viac peňazí do Krupiny

10.02.2011 09:59

 

Vláda Slovenskej republiky  schválila  zmenu pri rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Podľa tejto zmeny by sa mali príjmy z podielových daní mestu Krupina tento rok zvýšiť. Podľa prognózy, ktorú vypracovalo Združenie miest a obcí Slovenska, by tento rok mesto malo dostať o 3,4% viac finančných prostriedkov. Minulý rok Krupina dostala prerozdelením od štátu 1 815 190 €, tento rok by to malo byť 1 876 695 €.