Vedieť narábať s voľným časom žiakov je umenie

18.02.2011 09:23

Zrkadlová sieň v Domčeku – CVČ v Krupine bola už nieraz svedkom vyhlásenia výsledkov rôznych súťaží organizovaných pre žiakov. Tentokrát sa tu  v prvej dekáde ferbuára zišli súťažiaci z Obvodného kola  Geografickej olympiády, ktoré sa konalo v Krupine.

Geografická olympiáda je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov základných škôl a denného štúdia stredných škôl. Vytvára motiváciu na rozvíjanie nadania a talentu žiakov na základe  ich súťaživosti. Je založená na systematickej skupinovej alebo individuálnej práci. Odborným  garantom je Slovenská geografická spoločnosť pri SAV a vysoké školy. Jedným z cieľov geografickej olympiády je aj prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov.

Víťazi obvodných kôl sa zúčastnia krajských kôl, ktoré by sa mali konať do konca marca a celoštátne kolo bude v máji tohto roku. Krupinskej  Geografickej olympiády sa zúčastnilo sedem škôl z nášho okresu. Popri krupinských základných školách, a to ZŠ J. C. Hronského a E. M. Šoltésovej sa do súťaže zapojili aj žiaci krupinského osemročného gymnázia. Nechýbali ani reprezentati z Dudiniec, Bzovíka, Hontianskych Nemiec a Hontianskych Moraviec. Vyhodnotenie výsledkov vykonala učiteľka ZŠ J. C. Hronského, Mgr.Oľga Búryová. A tu sú výsledky obvodného kola Geografickej olympiády v Krupine:

V kategórii I. (5. ročník) získal l. miesto Ján Petráš z Hontianskych Nemiec, druhý bol Tomáš Kocka zo ZŠ E. M. Šoltésovej z Krupiny  a tretie patrilo Jozefíne Vicianovej zo ZŠ J. C. Hronského v Krupine. Medzi úspešných riešiteľov v tejto kategórii sa zaradil Branislav Priadka zo ZŠ E. M. Šoltésovej.                   

V II.kategórii (6. ročník) patrilo prvenstvo Lukášovi Oravcovi zo ZŠ J. C. Hronského, druhá bola Veronika Šulajová zo ZŠ E. M. Šoltésovej.

V kategórii „E“ bol prvý Jozef Poláček z Osemročného gymnázia, na druhom skončil Dominik Odaloš  a na treťom  bola Simona Štímelová. Obaja sú zo ZŠ J. C. Hronského.

Medzi úspešných riešiteľov v tejto kategórii sa zaradil  Ján Sopko z Osemročného gymnázia  a Samuel Šťastný zo ZŠ v Dudinciach.

V kategórii „G“ (7. ročník)  patrila najvyšia priečka Márii Bučíkovej, druhý bol Ján Šebian – obaja sú zo ZŠ J. C. Hronského. Tretie miesto získala Alexandra Ladzianska zo ZŠ Hontianske Nemce.V tejto kategórii boli úspešnými riešiteľmi Ján Gajdošík zo ZŠ J. C. Hronského, Matúš Očenáš zo ZŠ Bzovík, Veronika Tulipánová z Hont.Nemiec, Samel Ivanič zo Bzovíka, Filip Babiak z Hont. Nemiec a Daniela Horváthová zo ZŠ E. M. Šoltésovej.

Svojich úspešných žiakov mala aj kategória „F“ (8. ročník). Prvý  bol Samuel Kollár zo Bzovíka, druhý  Adam Slanina a tretia Klaudia Žabková. Obaja žiaci ZŠ E. M. Šoltésovej.

Ceny sú teda rozdané. Treba veriť, že tí najúspešnejší budú dobre reprezentovať náš okres na krajskej súťaži. Držíme im palce.                                                                      Jožo Golian