V stredoveku s obľubou pálili na hraniciach čarodejnice + video

20.03.2011 15:00

 

Najznámejším slovenským mestom, v ktorom upaľovali čarodejnice bola Krupina. Mnohé z vypočúvaných a odsúdených čarodejníc vypovedali, že čarám ich naučil Zlý. Podriaďovali sa vraj tomuto Zlému a plnili jeho rozkazy. Tu sú niektoré s udalostí v Krupine za stredoveku:

Žofia Krištofíčka vtedy pri mučení vyznala, že ju "stridžiť" naučila krivá Katruša a dávala jej zelenú masť, aby sa ňou natierala a tak ľudí dávila. Keď sa tou masťou natrela, zdalo sa jej, že ju vietor zaniesol ku Katruši. Ďalej prezradila, že Bábeľa a Marína Igalička sú tiež strigy, chodili spolu, aj sa mastili tou masťou, a krivá Katruša mala pod prahom zakopané dva prsty zo "šibenca" (obesenca) a zelinky v pálenej sklenici zaviazané v uzlíčku. Bábeľa pri mučení priznala, že im diabol sľuboval bohatstvo a videla toho čerta mnohokrát v podobe čierneho capa. "Stridžiť" ju taktiež naučila krivá Katruša a dávala jej z tej masti, ale v opitosti ju odhodila. Marína, vdova po Vavrincovi Igalim, dobrovoľne pred mučením vypovedala, že je taká istá striga, ako sú Katruša, Bábeľa a Krištofíčka. A vraj keď raz spolu pili u Pavla Barániho, prišiel tam medzi nich diabol v podobe vyparádeného mládenca a pil s nimi. "Toho času sme žír zo žita Ďurkiho za záhradami s Bábeľou, Katrušou a Krištofíčkou brali a tú rosu Bábeľa do krčiažka zbierala a s tou vodou chlieb piekla." Pri mučení potom Igalička vyzradila, že Bábeľa im bola zástavníčkou i hajtmankou a Krištofíčku čert premieňal tak, ako sama chcela. A toho čerta vraj pánom nazývali.

"Bábeľa nás zvádzala a do hostiny zvala. Vtedy prišiel jeden čert k nej, spytoval sa, či chceme byť medzi nimi. Sľuboval nám peniaze a dával nám na víno. Zaprisahal nás, že zaprieme Pána Boha všemohúceho a len v neho budeme veriť. Bábeli dal ten čert zástavníctvo a mňa posielal kravy dojiť, a to ako bielu mačku, Igaličku v podobe sivej mačky. Krištofíčku v podobe mačky všakovakej srsti, aby chodila dáviť ľudí. Vtedy som ja sem i tam behala a nechala som jedno drevo vedľa svojho muža a on sa domnieval, že som to ja. Aj zimu sme spravili, keď vinice poziabli. V kupách [drevených kanvách] sme ľad niesli a Bábeľa sedela na kupe. Kravy sme dojili v každom dome večer. S Krištofíčkou diabol prebýval v podobe mádenca, a keď sme víno pili, ten čert vždycky vedľa Igaličky sedel." Takto vypovedala krivá Katruša ešte pred mučením. Napokon všetky štyri, Žofia Krištofíčka, Bábeľa, Marína Igalička i krivá Katruša, skončili na hranici. Igaličku z milosti najprv sťali, ostatné tri zhoreli zaživa

V roku 1620 obvinil mešťan Andrej Kramer pred magistrátom Zuzanu Semelínovú, že počarila jeho dieťaťu, takže "osleplo, okrivelo a ani jesť, ani žiť nemohlo". Obvinená sa pri mučení priznala, že ju pred dvanástimi rokmi naučila čarovať jej bývalá pani. Priznala tiež, že jednej žene dala z nenávisti vypiť vo vode živé striebro, že na ulicu vyliala vodu, v ktorej umyla veľkú žabu, aby ten, kto tadiaľ prvý pôjde, na smrť vyschol, ďalej že chodila ľudí dáviť, že sa so svojimi tovariškami Suchou Neštou a Veronikou premieňali na mačky, že privolávali búrku, "povetricu" a mráz a tak ničili vinice a ovocie a že s diablom páchali sodomský hriech. Vyzradené družky sa tiež priznali, že sa premieňali na vtáky a mačky. Milostivý a láskavý magistrát ich nedal zaživa spáliť, ako to bolo vtedy v Európe zvykom, ale rozhodol, aby všetky tri boli na Krkavčej pažiti niže dolnej mestskej brány sťaté mečom. Tam mal kat zahrabať aj ich telá, aby sa učinilo zadosť Božej i všeobecnej spravodlivosti. Tak sa skončil prvý známy krupinský proces so strigami. Ďalší sa konal roku 1662. Na hranici vtedy upálili šesť čarodejníc

Svedkovia vypovedali, že Kohútka odňala mlieko jednej krave, ktorá potom chodila pred jej bývanie ručať. Keď sa gazdiná Kohútke na to sťažovala, tá jej černobyľ dala a iné neznáme zeliny, kázala jej ich uvariť a kravu tým odvarom opláchnuť. Od toho času sa jej vraj mlieko vrátilo. Iná sedliačka radila gazdinej kravu podojiť, mlieko vyliať v nedeľu do válova a šibať ho šípím a tŕním, hovoriac: "Nebijem ja mlieko, ale toho dušu a srdce aj telo, kto mojej krave sladkô mlieko odjal." Keď to gazdiná na Veľkonočnú nedeľu urobila, hneď k nej Kohútka poslala svojho syna pýtať oheň. Keď ho nedostala, sama si ho bola na druhý deň vziať do črepa, keď boli domáci v kostole. Svedkovia vypovedali aj o tom, ako táto Žofia inú gazdinú "dávila až do krvi" a inú podriapala pod prsník, premenená na mačku. Na základe týchto výpovedí Žofiu Kohútku po mučení sťali.
V krupinskom archíve je uložené aj krátke svedectvo o vypočutom rozhovore dvoch stríg z roku 1672. Svedkyňa vypovedala, že keď pred dvoma dňami išla na drevo za Šibeničný vrch, videla Gergeľku s Raškou, ako stáli na jednej zemi a zhovárali sa. Raška hovorila Gergeľke: "Tuto sme žír [osoh] na tejto zemi zberali, a predsa sa takô dobrô žito urodilo. Keby som bola na sv. Ďura zdravá zostala, každý by sa díval, čo by sa bolo robilo." Ďalej jej vravela, ako sa bála, keď mučili Halgašku, že bude na ňu "vodlovať" (prezrádzať), pretože s ňou často bývala aj píjala. Gergeľka si podľa svedkyne vypýtala od Rašky masť, aby mohli vykonať to, čo si predsavzali, a jedna druhú navzájom povzbudzovali, aby sa pri vypočúvaní dobre držali.

Pri mučení priznala styky s diablom aj Katarína Pliešovská, vdova po Martinovi Oravskom: "Keď som išla na vinicu, ten priepastník fučal ako pes, a zviedol ma na Červenej hore v podobe môjho muža Martina a mal so mnou zlý skutok. A keď ten zlý skutok dokonal, poznala som, že je nepriaznik. Dával nám piť víno a potom v bani miesto peňazí nám dal uhlia." Katarína, vdova po Jurajovi Bohušovi (Bohuš Ďuríčka) vyznala, že už desať rokov je striga. S inými strigami sa schádzala trikrát do roka, a keď sa ponatierali, lietali aj s telami, a kde spadli, tam zostali. Vzpovedala, že Raška i Bábeľa púšťali z čierneho koženého vreca vietor, a ak nevyplnili diablov rozkaz, bil ich po pätách. I pri mučení sa jej vraj ukázal. Podobne vypovedali aj Marína Kováčka a Pampúška. Za toto čierne obdobie, keď hranice v Európe horeli, mohlo neslávne zanáme Kladivo na čarodejnice (Malleus maleficarum).