V malej obci je dôležitá spolupráca

28.02.2011 22:13

TRPÍN - Starosta Miroslav Melaga vedie obec druhé volebné obdobie. Trpín má 108 obyvateľov, v rámci okresu patrí k najmenším obciam, z čoho vyplýva, že každá väčšia investícia sa ťažšie realizuje.

Čo máte pán starosta v najbližšom období v pláne, čo chcete v obci robiť?

Už tohto roku by sme chceli začať s rekonštrukciou obecného úradu. Máme schválených cca 36 tis. EUR z eurofondov. Strecha je v dezolátnom stave, mala by sa urobiť nadstavba a nová strecha. Mal by tam byť klub mládeže, internet, knižnica. Čiže bude to vlastne celková rekonštrukcia objektu s rozšírením priestorov. Tento rok bude v obci dostupný mikrovlnný internet.

Aké spoločenské a kultúrne podujatia ste robili?

Tradične každoročne usporadúvame hasičskú súťaž v júli, v auguste futbalový zápas slobodní versus ženatí počas hodov a v zime pimpongový turnaj detí, tiež hokejový turnaj a Mikulášsky večierok, ktorý netradične zvykneme spájať s úctou k starším a darčeky rozdávame aj malým aj dôchodcom spolu s Mikulášom. Sme malá obec, tak pri organizácii podujatí pomáhajú poslanci. Do zastupiteľstva boli zvolení dvaja noví: Ľuboš Šemoda a Milan Konôpka a traja zostali: Katka Kocková, Martin Kohút a Števo Lihocký. Musím povedať, že spolupráca s poslancami je veľmi dobrá.

„Obec každoročne prispieva darčkmi aj pre dôchodcov, aj kapustnica sa varí“– dopĺňa starostu poslanec obecného zastupiteľtva Ľubomír Šemoda a dodáva „väčšinu akcií organizuje starosta, pani Kocková a každý kto má čas.“

                                                                                                                      -mh-