Urobme zo žiakov aktérov spravodlivejšieho sveta

27.06.2012 18:51

V súčasnej dobe, ktorá otvára nespočetné možnosti žiakom, je asi najviac oceňovaná schopnosť komunikovať cudzím jazykom. Vďaka nemu môžeme cestovať, objavovať svet, ale i pracovať v zahraničných firmách na Slovensku a v zahraničí. Medzi dva jazyky, ktoré sú najčastejšie požívané patrí samozrejme angličtina a francúzština. Obidva jazyky je možné študovať na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Krupine. Naši pedagógovia neustále hľadajú možnosti, ako dané jazyky čo najviac sprístupniť žiakom. Či už sú to inovačné metódy s použitím informačných technológií alebo vyhľadávanie lektorov. Široké možnosti ponúka program Comenius.

Práve tento program využili vyučujúce francúzskeho jazyka, aby spolu s inými školami vstúpili do dvojročného multilaterálneho projektu „Urobme zo žiakov aktérov spravodlivejšieho sveta“. Projekt začal fungovať v roku 2010 a jeho posledné stretnutie sa uskutočnilo v januári 2012. Už zo samotného podnázvu programu – školské partnerstvá – vyplýva, že ide o spoluprácu medzi viacerými krajinami a školami. V našom prípade to bola spolupráca medzi školami zo Slovenska – Krupina, Francúzska – Angers, Španielska – Cheste, Portugalska – Coimbra a Belgicka – Mol.

Za hlavný cieľ projektových aktivít sme si stanovili témy, ktoré by mali mladým ľuďom odkryť aktuálne problémy doby a umožniť im zaujať stanovisko. Samozrejme nemožno opomenúť ani spoznávanie kultúrneho a historického dedičstva, zoznamovanie sa s rodinnými tradíciami v tej ktorej krajine. Celkovo sa uskutočnilo päť výmenných pobytov. Počas nich sme sa venovali nasledujúcim témam – predstavenie krajiny, mesta, školy; humanitárne organizácie a naše možnosti angažovanosti v nich; významná žena v našom živote a jej aktuálne problémy; národnosti a náš vzťah k nim; materinský jazyk a jazyky národnostných menšín; svet hendikepovaných; Európska Únia a jej vplyv na nás. 

Ja ako školský koordinátor si veľmi cením prístup našich žiakov, ktorí boli do projektu zapojení. Museli sa popasovať s danými témami, boli odkázaní sami na seba pri pobyte v rodinách. Naozaj preukázali svoje jazykové schopnosti, ale i ľudské, tie, ktoré im vštepili ich rodičia. Vážim si, že v žiadnej krajine sme sa nemuseli hanbiť, pretože ich práce boli vždy hodnotené ako najlepšie. Takisto bola vysoko vyzdvihovaná ich znalosť komunikovať v angličtine a francúzštine. A i touto formou by som im chcela vysloviť veľké ďakujem.

Čo priniesol projekt nám? Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu, umožnil navštíviť zaujímavé miesta. Vznikli priateľské väzby, ktoré v mnohom prekračujú trvanie projektu a stále trvajú. Žiaci získali Europas mobita, ktorý im slúži ako podklad pre ďalšie využívanie cudzieho jazyka a môžu ho využiť počas štúdia na vysokých školách. Ovplyvnil fungovanie školy, mesta, regiónu i samotných rodín. Samozrejme všetko, čo sme zažili, čo sme vytvorili, k čomu sme dospeli nezostane len v našich spomienkach a určite nezapadne prachom zabudnutia. O projektových aktivitách sa môžete i vy dozvedieť na našej webovej stránke www.gymsladka.edu.sk v časti Comenius. No nielen touto formou. Vytvorili sme DVD, ktoré mapuje aktivity a obsahuje vyjadrenia žiakov k jednotlivým výmenným pobytom. Vznikla kniha, ktorá nesie názov projektu a ktorá je tiež zhrnutím všetkého zaujímavého, čo sme zažili. No a samozrejme sme nezabudli ani na informačný bulletin.

Čo dodať na záver? Dalo by sa ešte mnoho spomenúť a povedať. Ale myslím si, že to hlavné je v našich srdciach a spomienkach. A aj keď práca na takýchto projektoch je nesmierne namáhavá, už teraz sa teším na najbližší projekt. Pretože spokojné tváre žiakov, ich neskutočné zážitky, to stojí i za tú námahu. Ešte raz veľké ďakujem všetkým!

Miriam Kružliaková, školský koordinátor projektu