Študentská kvapka krvi

30.04.2013 09:21

Darovanie krvi je vzácny čin, ktorý môže pomôcť ľuďom, ktorí to veľmi potrebujú. Pár litrov tejto tekutiny koluje v každom z nás a rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť o osude iného človeka a zachrániť mu život. V pondelok 29. apríla 2013 sa Gymnázium Andreja Sládkoviča a Obchodná akadémia rozhodli urobiť dobrý skutok tak, že v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Banskej Bystrici zorganizovali Študentskú kvapku krvi.  Akcia bola určená nielen pre študentov škôl, ale zapojila sa do nej aj široká verejnosť mesta Krupina, ktorá podporila svojím darcovstvom občana mesta Krupina, ktorý krv nevyhnutne potreboval.  Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným študentom, ktorí len tento rok dosiahli 18 rokov a prvýkrát darovali svoju krv. O to vzácnejší je ich čin. Prvodarcov bolo až osemnásť. Zapojili sa hlavne študenti maturitných ročníkov, ale zúčastnili sa aj zástupcovia tretieho ročníka, ktorí tento rok dovŕšili plnoletosť. Pracovníci Národnej transfúznej stanice boli milo prekvapení hojnou účasťou zo strany študentov. Do akcie sa zapojilo až 57  záujemcov, z toho  bolo 51 darcov a 1 darkyňa bola „plaketová“.  Pracovníkom Národnej transfúznej stanice sa  veľmi  u nás páčilo, hlavne prostredie odberu, disciplína študentov a hlavne ich záujem. Tešia sa na ďalšiu spoluprácu s našimi študentami. Odber sa uskutočnil v priestoroch Gymnázia Andreja Sládkoviča. Sme radi, že kampaň vyvolala u našich študentov veľký ohlas a tešíme sa na ďalšiu kvapku krvi, ktorá sa uskutoční v októbri budúceho školského roka. 
Mgr. Oľga  Parobková

Ďakujeme