Stretnutie s poslancom

05.03.2012 21:01

Na Gymnáziu Andreja Sládkoviča sa 2. marca uskutočnila beseda so súčasným poslancom NR SR, Mgr. Braňom Ondrušom a bývalým poslancom, Mgr. Milanom Ištvánom. Na tejto besede sa zúčastnili študenti tretieho ročníka. Pán Ištván nám porozprával o tom, ako v rokoch 1989 - 1993 navštevoval Gymnázium v Krupine. Počas jeho štúdia na gymnáziu spolu s kamarátmi založili žiacku školskú radu, ktorá funguje dodnes. Ako prví začali organizovať mnoho nových akcií, medzi ne patrí napr. Miss gymnázia, ale aj rôzne športové podujatia. Záujem o veci verejné ho priviedol až k štúdiu žurnalistiky. Dozvedeli sme sa viac o tom, aké je to študovať v zahraničí, najmä vo Francúzsku, kde aj on sám študoval. V téme o zahraničnom štúdiu pokračoval aj pán Ondruš, ktorý nám podrobne vysvetlil výhody štúdia v zahraničí. Spresnil nám aj podmienky prijatia a možnosť získania štipendia. Dozvedeli sme sa, že na školách v Európskej únii platia rovnaké podmienky pre všetkých študentov. Od slovenských študentov sa preto očakávajú rovnaké kritériá ako od domácich, nikto nesmie byť diskriminovaný alebo zvýhodňovaný. Samozrejmosťou je zvládnutie cudzieho jazyka. Veľmi sa nám zapáčila možnosť, že na niektorých školách môžeme dostať za dobré výsledky štipendium. Poslanec Ondruš nám porozprával aj o poslancoch a o tom, ako to funguje v parlamente, a to nielen u nás, ale aj v krajinách eurozóny. Aj napriek niekoľkým vážnym témam o našej budúcnosti nešetrili vtipnými komentármi a preto sa beseda niesla vo veľmi veselej a uvoľnenej atmosfére.   

Radka  Jakušová, študentka 3.B