Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu údržby elektrického zariadenia bude prerušená dodávka elektrickej energie

03.05.2011 18:38

 

17. mája 2011 v čase od 08.00 - 18.00 hod.

na trase: Husársky most, Osloboditeľov 3, 4, 923, 8,12, .Fin m.o.s., J. Dendiš, celý areál bývalej OSP, ROBUS, Integra (VŠH), Lind Mobler, Skládka odpadu, Wittur.

 

18. mája 2011 v čase od 08.00 - 16.00 hod.

na trase: Miestne komunikácie, Vajsov, Tepličky, Kúpalisko, Kňazova dolina, celé Kopanice, Vysielač Orange, T-com.

 

19. mája 2011 v čase od 08.00 - 16.00 hod.

na trase: ul. Nad kotlom, Biely kameň, Sencovka, Píla, Mestské Lesy, OP-TiM, Mramor, ČOV, I. Krasku, Jilemnického

 

23. mája 2011 v čase od 08.00 - 16.00 hod.

na trase: Krupina Tepličky, Pioniersky tábor, Kňazova dolina, celé Kopanice