Spoveď poslanca VÚC, Ruda Gabryša

01.11.2013 12:10

Vážený pán poslanec, blížia sa voľby do VÚC, ale na kandidátskej listine sme Vás nenašli. Prečo ste sa rozhodli nekandidovať?

Cintorín je plný nenahraditeľných ľudí. Ale vážne. Občania nášho okresu mi dali dôveru v priamych voľbách do VÚC trikrát a dúfam, že som ich nesklamal, lebo pre náš okres z pohľadu VÚC sme spravili kus dobrej práce. A treba nechať priestor, aby pre náš okres pracovali noví a mladí ľudia.

Poslancom  VÚC ste boli tri volebné obdobia - 12 rokov. Keď sa obzriete naspäť, o čom bola Vaša práca pre okres Krupina?
V podmienkach nášho okresu VÚC spravuje a riadi nasledujúce oblasti: stredné školstvo, domy dôchodcov, sociálne služby a cesty II. a III. triedy. Treba zdôrazniť, že do krajského parlamentu v Banskej Bystrici sa nechodí bojovať, ale diplomaticky riešiť problémy, ktoré sa týkajú tohto okresu a jeho obyvateľov. V tomto smere sme boli s bývalým primátorom Krupiny, Jankom Hambacherom a súčasným primátorom Radoslavom Vazanom úspešní. Pamätám si, ako sme v prvom volebnom období s pánom Hambacherom spolu riešili v Krupine stredné školstvo. Budova gymnázia bola v zlom technickom stave. Pre obchodnú akadémiu, neboli vhodné priestory. Stredné odborné učilište poľnohospodárske bolo na rázcestí. Nevedeli ako ďalej napredovať. Ako poslanci sme dotiahli do Krupiny vedúcich odborov školstva a financií a spolu s riaditeľmi škôl za pochodu riešili transformáciu škôl v Krupine. Výsledok?  Budova gymnázia je zrekonštruovaná, spravila sa nadstavba a nové priestory získala aj obchodná akadémia. Stredné odborné učilište sa pretransformovalo na SOU a nabralo nový dych.  V sociálnej oblasti sa nám podarilo dostať finančné prostriedky do DSS v Teranoch a v Krupine. Pokiaľ ide o cesty, tak sa nám s pánom Vazanom podarilo vylobovať finančné prostriedky na rekonštrukcie ciest v našom Krupinskom okrese. Naša práca spočívala hlavne v tom, že keď prišlo v krajskom parlamente k hlasovaniu za okres Krupina, mali sme už dopredu ujasnené a vyjednané veci, čo sa nedá povedať o iných okresoch  Banskobystrického kraja.

Ako vidíte budúcnosť VÚC a aký tím by podľa Vás mohol pracovať pre náš okres Krupina?
Časy sú ťažké, hlavne z finančného hľadiska. VÚC bojuje doslova o každé euro. V rámci kraja sa uskutočňujú transformácie, zlučovanie a rušenie organizácií. V týchto náročných a neprehľadných podmienkach, ak chceme aby sa nášmu okresu neublížilo, potrebujeme dobrý tím dvoch poslancov, ktorí budú hájiť a chrániť záujmy nášho okresu. Podľa mojich predstáv by to mal byť Ing. Radoslav Vazan a MUDr. Jaroslav Jenčo.

Ďakujem za rozhovor.
Miroslava Hanuliaková