Snívaj sen 2013

30.04.2013 18:49

Na Medzinárodný deň Rómov sa 3. apríla pod názvom Snívaj sen uskutočnil v Dome kultúry ŽSR vo Zvolene už 4. ročník hudobno-tanečného programu, ktorý zorganizovala SZUŠ Quo Vadis Zvolen. Vo vyše hodinovom programe vystúpili na pódiu rôzne umelecké spolky nielen zo Zvolena, ale i z Pliešoviec, Podzámčoku, Krupiny a deti z Detského domova z Tŕnia. Krupinu zastupovalo detské divadielko, ktoré publiku predviedlo hru s názvom Vrch času. V záverečnom defilé zaspievali účastníci hymnu SZUŠ Quo Vadis, pieseň Snívaj sen.