Sčítanie nebude anonymné

01.06.2011 19:49

Aj Vás už určite navštívili usmiati sčítací komisári a doniesli sčítacie  hárky, ubezpečili Vás aj o tom, že k údajom, ktoré poskytnete, nebude mať nikto prístup. V piatok 20. mája však konečne uzrelo svetlo sveta aj vyjadrenie Úradu na ochranu osobných údajov, v ktorom sa nebál povedať to, o čom sa viedli vášnivé diskusie na internete už niekoľko týždňov, a to, že sčítanie nie je vôbec anonymné a na základe čiarového kódu bude vaša osoba jednoznačne priradená ku konkrétnemu sčítaciemu hárku. Čo to všetko spôsobí, ukáže len čas. Vyjadrenie dáva aj odporúčania štatistickému úradu na odstránenie týchto nedostatkov. Ak si myslíte, že to je jediný problém ohľadom sčítania obyvateľstva, bolo by dobré sa oboznámiť s novelizáciami rôznych zákonov od posledného sčítania pred desiatimi rokmi. Prídete medzi iným aj na to, že sa rozšíril okruh oprávnených osôb, pre ktoré je štatistický úrad povinný poskytnúť výsledky štatistických zisťovaní. Medzi oprávnené osoby pribudla napríklad polícia a SIS.