Prvoaprílový žart

03.04.2011 23:16

Aj vy ste dostali e-mailom takúto správu?


 Tohto roku zažijeme štyri nezvyčajné dátumy:
 
 1.1.11;  1.11.11;  11.1.11;  11.11.11,  avšak stále to nie je všetko...
 Vezmite si posledné dve číslice roku, v ktorom ste sa narodili a
 pridajte k nim vek z tohto roku - výsledok bude 111 pre všetkých !!!

 Napríklad, Garri sa narodil v r.1957, tohto roku bude mat 54.
 Takže, 57+54 = 111 .
 
 Oľga sa narodila v r.1974, v tomto roku bude mať 37 rokov,
 74 + 37 = 111.

 Ako sa Vám to páči? Podľa feng-shui je to rok peňazí .
 
 V tomto roku je významný október. Bude mať 5 nedieľ, 5 pondelkov a 5 sobôt.

 Také niečo sa stáva iba raz za 823 rokov. Práve tieto roky sa
 volajú "peňažnými vrecami". Ak odošlete dnes tento list 8 dobrým
 priateľom, tak podľa toho ako list hlási a sľubuje feng-shui,

 v priebehu najbližších 4 dní sa k Vám dostavia peniaze.

 Neprerušujte tento reťazec dobrej správy, prepošlite ju aj ďalším,

 nech sa všetci majú  DOBRE  !

 

 

Možno, že viacerí to považujú za záhadu. V skutočnosti však ide o matematiku. Vzťah medzi rokom narodenia a vekom je presne daný, nemenný a vždy Vám vyjde po sčítaní ako je uvedené hore číslo 111, pričom toto číslo vyjde každému rovnako a je jedno, či sa narodil v roku 1870, alebo 1970.

Napríklad:  Elena Maróthy Šoltésová sa narodila v roku 1855, takže v roku 1911 mala 56 rokov, no a samozrejme keď si zoberiete posledné dve číslice z roku narodenia, t.j. 55 + plus vek 56 = 111.

A prečo sa táto správa rozposiela?

Ide o klasický hoax. Hoax je predovšetkým prostredníctvom internetu šírená správa, najmä e-mailová, ktorá napriek svojej nezmyselnosti vyzýva na to, aby bola preposielaná ďalším používateľom systému.