Projekt Coimbra

07.03.2011 21:12

Portugalsko, krajina hýriaca tradíciami, voňavými pomarančmi i historickými stavbami. Práve sem nás zaviedol prvý výmenný pobyt so žiakmi v rámci projektu „Urobme zo žiakov aktérov spravodlivejšieho sveta“, ktorý sme v tomto školskom roku začali realizovať na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Krupine. 8. januára sme nastúpili na lietadlo a vzniesli sa smerom ku portugalskému mestu Coimbra. Tu sa nachádza naša partnerská škola Avelar Brotero.

Program, ktorý nám pripravila školská koordinátorka bol naozaj bohatý. Keďže podstatou každého jazykového projektu je využívanie cudzieho jazyka, žiaci mali možnosť zúčastniť sa na rôznych vyučovacích hodinách, kde mohli porovnať vzdelávací systém, vyučovacie metódy. Školské priestory, v ktorých prebieha vyučovanie sú naozaj veľkolepé, keďže v minulom školskom roku prebehla celonárodná rekonštrukcia škôl. Žiaci majú k dispozícii moderné vybavenie tried.

Študenti jednotlivých partnerských škôl predstavovali i svoju vlastnú prácu – prezentácie o svojej krajine, regióne a meste. Žiaci zo Slovenska si na úvod pripravili krátky kvíz „Poznáte Slovensko“, cieľom ktorého bolo zistiť, či žiaci škôl majú aspoň základné informácie o našej krajine. Najlepšie ho vypracovala skupina žiakov zo Španielska, ktorých sme odmenili sladkými medovníkmi. Svoje jazykové schopnosti mali možnosť využiť pri komunikácii nielen so svojimi priateľmi, ale i v rodinách, v ktorých boli ubytovaní. Pre nich to bola skúsenosť, prostredníctvom ktorej spoznávali iné kultúrne tradície, kuchyňu, jazyk. Všetky aktivity žiakov smerovali k získaniu Europass mobilita.

Veľmi zaujímavou bola prednáška o humanitárnej organizácii Promundo, ktorú založili žiaci školy a ktorá si dala za cieľ vybudovať školu pre deti na Haiti. Je naozaj vzácne stretnúť mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o osud iných a nie sú im ľahostajné problémy hladujúcich a ťažko pracujúcich detí.

Okrem spomenutých činností, sme navštívili mnohé zaujímavé miesta. V rámci prehliadky mesta to bola botanická záhrada, mesto Figueira da Foz, ktoré obmýva Atlantický oceán, vystúpili sme po hradbách Montemor-o-Velho. Určite nezabudnuteľnou bola návšteva továrne na pečivo, kde nám vysvetlili celý postup výroby tradičného pečiva a ktoré sme potom mohli ochutnať. Navštívili sme kláštor Santa Clara a „malé Portugalsko“ – zmenšené stavby. Pre vzdelávania chtivých bola určite zaujímavá návšteva univerzity a jej knižnice, ktorá pochádza zo 16. storočia. A aj ďalšie pamiatky zostanú zvečnené na našich fotografiách.

V predposledný večer sa uskutočnilo spoločné posedenie so žiakmi, rodičmi, riaditeľom školy a niekoľkými učiteľmi. Každá krajina pripravila svoje tradičné jedlo. My sme sa nedali zahanbiť a naservírovali sme im úžasnú haruľu, ktorá mala veľký úspech.

Posledný deň pobytu bol venovaný návšteve Conímbriga, ktoré bolo sídlom starej Coimbry. Spoločným večerným posedením sme sa rozlúčili s priateľmi, mestom i krajinou.