Pripravujú budúcich prváčikov

15.02.2011 18:45

Pod riaditeľstvo Materskej školy na Malinovského ulici v Krupine patrí aj Materská škola,  ktorá je na ulici Ivana Krasku. Materskú školu navštevuje 2l9 detí z toho na ulici Ivana Krasku je umiestnených 44 detí. Sú to deti vo veku od dvoch  do šesť rokov. Profilácia materskej školy na Malinovského ulici je športového zamerania a na Ivana Krasku zas k ľudovým tradíciám. Riaditeľkou MŠ je Eva Brodnianska.V tejto oblasti nie je žiadnym nováčikom. Začínala v roku l98O. V materskej škole sa o výchovu detí stará 23 pedagogických pracovníkov a 86 detí by malo od l. septembra  navštevovať prvý ročník základnej školy. Ako nám povedala riaditeľka MŠ, deti absolvujú najskôr predprimárne vzdelávanie, čo je vlastne príprava na prímarne. Predprimárne vzdelávanie sa začína už vtedy, keď je dieťa zapísané do materskej školy. Cieľom predškolskej výchovy je dosiahnuť optimálnu emociálnu úroveň dieťaťa. Po ukončení dochádzky predprimárneho vzdelávania dieťa získava profil  tzv. absolventa. Riaditeľka MŠ si pochvaľuje spoluprácu rodičov detí s materskou školou a považuje ju za veľmi dôležitú.                                          Jožo Golian