Pri výkopových prácach na cestnom obchvate došlo k pretrhnutiu optického kábla

18.04.2011 19:25

V utorok (12.4.) v popoludňajších hodinách došlo počas vykonávania výkopových prác na cestnom obchvate v Banskej Bystrici nad mestskou časťou Karlovo pri vysoko napäťovom stĺpe k pretrhnutiu optického telekomunikačného kábla. Pracovník vykonávajúci výkop o tom, že na tom mieste sa optický telekomunikačný kábel nachádza nemal vedomosť a následkom pretrhnutia tohto optického telekomunikačného kábla došlo k prerušeniu spojenia internetového pripojenia, telefonických staníc a káblovej televízie. Pre spoločnosť z Bratislavy vznikla škoda vo výške 3-tisíc eur. Vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Prípad je v štádiu vyšetrovania.