Predvianočná Viedeň

22.12.2012 17:31

Jednou z obľúbených aktivít žiakov Gymnázia Andreja Sládkoviča a Obchodnej akadémie v Krupine je aj návšteva predvianočnej Viedne. Keďže sa realizuje v období blížiacich sa najkrajších sviatkov roka, je už takmer vianočná atmosféra neodmysliteľne spojená s tradičnými vianočnými trhmi skutočným zážitkom pre ich návštevníkov. Pre Radničné námestie, kde je jedno z najstarších, najväčších a určite aj najkrajších nielen v Rakúsku, to platí dvojnásobne. Hlavným cieľom nášho exkurzno – poznávacieho zájazdu bolo však spoznávanie pozoruhodností mesta, predovšetkým v jeho historických súvislostiach. Postupne sme navštívili Prírodovedné múzeum, Hofburg – zimnú rezidenciu Habsburgovcov, originálne riešený Hundertwasserov dom, v historickom jadre mesta určite jeho najväčšiu dominantu - Dóm sv. Štefana ... atď. Tu sa mohli žiaci aj individuálne poprechádzať ulicami Kärtnerstrasse a Graben. Okrem toho zaujali žiakov aj ďalšie architektonické skvosty: Dvorné divadlo - Burgtheater, Belveder, Viedenská radnica, Parlament, Umeleckohistorické múzeum, Votívny a Minoritný kostol ... atď. No a akýže by to bol zájazd bez záverečného „relaxu“ v nejakom nákupnom centre. Žiaci absolvovali aj ten. Každoročný záujem o túto akciu dokazuje aj skutočnosť, že posledná decembrová bola už jubilejnou dvadsiatou a stále pretrváva záujem spoznávať históriu, kultúru, tradície, ale aj súčasnosť nášho blízkeho suseda, s ktorým sme aj historicky spätí.

Viedeň