Pre naše deti

18.05.2011 21:03

Ak hovoríme o investícii, a to dobrej a istej investícii do našej budúcnosti, určite je to investícia slúžiaca rozvoju našich detí. Prečo? Pretože deti sú našou budúcnosťou a pokračovaním našich životných snažení a k tomu potrebujú dobré podmienky na vzdelanie a celkovú pripravenosť do života.  Takouto investíciou do budúcnosti je i komplexná rekonštrukcia Základnej školy E. M. Šoltésovej v Krupine.  Po návšteve školy bolo jasné, že ide o premenu 50 ročnej školy starého typu na modernú školu. Rekonštrukcia obsahuje nielen exteriérové zmeny smerom k ušetreniu energií, ale takisto zahŕňa obnovu celého interiéru – tried, spoločných priestorov, schodíšť atď. Nadstavbou hmotných ukazovateľov je estetický dojem a skvalitnenie podmienok slúžiacich na  vyučovací proces. Projekt sa začal realizovať vo februári tohto roku. Podľa informácií od primátora Krupiny, Ing. Radoslava Vazana výška schváleného nenávratného príspevku je 803 370, 64 €. Tento projekt je spolufinancovaný EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85 %, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške  10 % a z rozpočtu mesta Krupiny vo výške 5%.

                                                      Miroslava Hanuliaková

 

Pre naše deti

1 | 2 | 3 >>