Počasie síce nevyšlo ale máj sme stavali

10.05.2012 22:37

V pondelok 7. mája sa v strede obce  zišlo niekoľko občanov, ktorí čakali na moment postavenia mája. V tomto roku je to už po tretíkrát, čo sa nám túto ľudovú tradíciu podarilo zorganizovať. Napriek tomu, že pršalo, ľudia ktorí mali záujem, sa prišli pozrieť. Potom sme sa všetci presunuli do kaštieľa, kde pod vstupnou logiou, chránení  pred dažďom, sme sledovali pekný kultúrny program detského folklórneho súboru „Hrozienka“.  Po skončení vystúpenia detí sa všetci občerstvili dobrými koláčmi, pagáčmi, pálenkou, kávou a čajom. Vystupujúce deti dostali sladkú odmenu. Všetci si akciu pochvaľovali. Na budúci rok bude návštevníkov iste viac. Už dnes sa tešíme.

Hontianske Moravce

Máj 2012