Plameň v Cerove

27.05.2012 18:14

Dobrovoľné hasičstvo má v našom okrese silné korene. Práve Krupinský okres má oproti okolitým okresom najviac detí, ktoré sa venujú tejto ušľachtilej záľube. Dobrovoľné hasičstvo má hlboko morálnu podstatu – hasič ochotný pre záchranu životov a majetku musí byť odvážny a obetavý, a to sú vynikajúce vzory pre deti. Okresné kolo tradičnej súťaže detí sa tento rok konalo v Cerove 25. mája za účasti 14 kolektívov, troch dievčenských a 11 chlapčenských. Z Cerova, Čekoviec a Sebechlieb súťažili aj dievčenské aj chlapčenské družstvá. Ostatné obce Litava, Hontianske Nemce, Krupina, Kozí Vrbovok, Rykynčice, Senohrad, Terany, reprezentovali chlapčenské kolektívy, z ktorých niektoré boli zmiešané. Prihlásil sa aj Bzovík, ale žiaľ, nakoniec sa nezúčastnil. Perspektíva dobrovoľného hasičstva je v Krupinskom okrese nádejná, nakoľko starším generáciám dobrovoľných hasičov sa vďaka veľkému vynaloženému úsiliu podarilo odovzdať štafetu novej nastupujúcej generácii. Svedčí o tom množstvo súťažiacich detských kolektívov. Počasie bolo počas súťaže vynikajúce a nálada všetkých, približne 250 zúčastnených takisto. Riaditeľka Zdenka Magová, predseda OVDPO ako aj celé predstavenstvo aj touto cestou ďakujú všetkým dobrovoľným hasičom za obetavú prácu a všetkým starostom zúčastnených obcí za podporu.
-mh-

Fotogaléria

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>