OSVIENČIM – tábor smrti!

14.04.2011 22:03

Koncentračný tábor. Pri vyslovení týchto slov sa nám v mysli vynorí niekoľko myšlienok a predstáv, ktoré v nás evokujú negatívne pocity. Pocity plné bolesti, utrpenia, strachu, straty blízkych a v neposlednom rade aj smrti. Žiaľ, aj spomínané udalosti sú súčasťou dejín ľudskej spoločnosti. Táto neslávna etapa našej existencie nás núti zamyslieť sa, čo všetko je človek schopný urobiť pri získaní prestíže, moci, uznania? Je veľmi ťažké predstaviť si, čo všetko dokázalo urobiť nacistické Nemecko počas 2. svetovej vojny len preto, aby si vytvorilo svoj „Lebensraum“ vo východnej Európe. Študenti Gymnázia A. Sládkoviča v Krupine spolu so žiakmi Základnej školy E. M. Šoltésovej v Krupine mali možnosť oboznámiť sa s hrôzami nacizmu. Spolu so svojimi pedagógmi navštívili 8. apríla koncentračný tábor  Osvienčim v Poľsku. Počas takmer trojhodinovej prehliadky sa dozvedeli o rôznych metódach trestania, týrania, ale aj o pokusoch, ktoré nacisti s obľubou používali. Žiaci mali možnosť vidieť predmety (okuliare, protézy, misky, hrnce, kufre), ktoré si ľudia so sebou brali nevediac, že idú priamo na smrť. Po príchode do koncentračného tábora im boli ich súkromné veci odobrané a ľudia boli uväznení a týraní alebo boli priamo odvedení „do plynu.“  Rozprávanie sprievodkyne bolo veľmi autentické, pretože všetko bolo podložené príbehmi ľudí, ktorí koncentračný tábor prežili a boli ochotní podať o tom svedectvo. Žiakov táto exkurzia veľmi zaujala. Množstvo z nich si hrôzy nacizmu a holokaustu nevedelo predstaviť. Ich predstavy boli miernejšie, skreslenejšie. Po odchode z koncentračného tábora bolo v ich tvárach vidieť prekvapenie, smútok, znechutenie a z ich úst bolo najčastejšie počuť slovo: „HROZNÉ!“ Na záver by som použila slová E. Fleischer: „Čím viac sa dozvedáme o holokauste, z čoho vzišiel, ako bol uskutočňovaný ... tým väčšia je možnosť, že sa staneme senzitívnejšími k neľudskosti a utrpeniu kdekoľvek sa vyskytnú.“

Mgr. Miroslava Dutkievičová, Mgr. Oľga Parobková