Opravené studne

15.05.2012 22:31

V piatok 11. mája zorganizovali cerovskí dôchodcovia brigádu, ktorej účelom bola údržba, natretie a vyčistenie okolia obecných studní v Cerove. Nielenže sa z vlastnej iniciatívy pričinili o skrášlenie obce, ale aj z vlastných finančných prostriedkov zaplatili potrebný materiál. Po práci sa brigádnici zišli na spoločnom posedení s pohostením, kde mali dosť času na rozhovory o možných zlepšeniach v obci a o tom, ako môžu priložiť ruku k dielu. Aj takéto akcie pomáhajú k utuženiu medziľudských vzťahov v obci.