Okresné kolo hry Plameň

10.04.2011 17:37

 

Dobrovoľná požiarna ochrana – Okresný výbor v Krupine v úzkej spolupráci so základnými školami, OcÚ, MsÚ, Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene a dobrovoľnými hasičskými zbormi organizuje už 39. ročník hry Plameň 2011. Poslaním hry je rozvíjať vedomosti, praktické znalosti a získavať návyky v jednotlivých oblastiach činnosti zameraných na oblasť ochrany pred požiarmi. Súťaží sa podľa pravidiel hry Plameň platných od 1. 1. 2009 v nasledovných disciplínach: 

Požiarny útok CTIF

Štafetový beh na 400 m s prekážkami / do harmoniky /

Teória

Okresné kolo hry Plameň 2011 sa uskutoční dňa  13.mája 2011 /piatok/ na futbalovom ihrisku  v Senohrade. Prezentácia družstiev je od 8.00 hod., začiatok súťaže je o 9.00 hod.

Dopravu súťažných kolektívov do miesta konania súťaže je potrebné riešiť v úzkej spolupráci so starostami obcí a primátormi miest a DHZ /použitie mobilnej požiarnej techniky/. Oblečenie súťažiacich je treba prispôsobiť prípadným poveternostným podmienkam.  Plameň 2011 bude organizovaný v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, OcÚ a DHZ Senohrad. Strava pre kolektívy bude zabezpečená v mieste konania súťaže. O odbornú pomoc a materiálne zabezpečenie na nácvik je potrebné požiadať veliteľov DHZ v mieste bydliska. Vedúci kolektívov budú zaradení do rozhodcovských komisií.

Za spoluprácu vopred ďakujeme.

                                                              Predsedníctvo OV DPO v Krupine