Odpovede na aktuálne otázky súvisiace s meraním rádioaktívnych látok v mlieku

18.04.2011 08:41

Môžete špecifikovať, kde presne v Banskobystrickom kraji bola nameraná rádioaktivita a akému roľníckemu družstvu alebo agrofirme tie ovce patrili?

Vzhľadom na to, že namerané hodnoty aktivity sú hlboko pod stanoveným limitom a nepredstavujú žiadne zvýšené ohrozenie zdravia pre spotrebiteľov, nemáme dôvod zverejňovať informácie o chovateľoch, ktorí nám vzorky poskytli. Tieto hodnoty by s vysokou pravdepodobnosťou boli namerané na celom území Slovenskej republiky a súhlasia aj s hodnotami nameranými v iných krajinách EÚ.

Súvisí nameraná radiácia so situáciou vo Fukušime?

Áno, namerané veľmi mierne zvýšenie súvisí s haváriou vo Fukušime.

Hoci všade na Slovensku, aj u oviec, bola nameraná malá rádioaktita, môžete vysvetliť, prečo bola nameraná práve v ich mlieku? Súvisí to nejako s ich živočíšnym druhom alebo s tým, že ovce sa zvyčajne pasú vo vyšších nadmorských výškach?

 Namerané hodnoty súvisia so spôsobom chovu - pastva na čerstvej tráve. V desiatkach vzoriek kravského mlieka neboli namerané zvýšené hodnoty z dôvodu ich ustajnenia.

Má takáto úroveň rádioaktivity nejaký vplyv na kvalitu mlieka? Môžu sa piť a jesť z neho výrobky? Môžu ich konzumovať aj deti?

Namerané úrovne nemajú vplyv na kvalitu mlieka. Nepredstavujú žiadne zvýšené ohrozenie zdravia a mlieko a z neho vyrobené produkty môžu konzumovať všetci aj deti.

Všeobecne za kontrolu potravín je zodpovedná Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky.

 

V Bratislave 15.4.2011

MUDr. Gabriel Šimko, MPH

hlavný hygienik SR

 

Zdroj: ÚVZ SR