Nová farská rada

22.03.2011 21:32

 

V marci bola zvolená nová Farská rada. Skladá sa z dvoch častí: Farská ekonomická rada a Farská pastoračná rada.

Členovia Farskej ekonomickej rady:

Ing. Anna Surovcová, Ing. Jozef Daniel, Ing. Stanislava Pavlendová, Ing. Jaroslav Belák

Členovia Farskej pastoračnej rady:

Liturgická sekcia: Ing. Erich Krátky,

Organizačno-hospodárska sekcia: Mgr. Štefan Turák,

Charitatívna sekcia: Milan Križan.

Katechetická sekcia: Ing.et Mgr. Adriana Balážová,

Propagačno – mediálna sekcia: Iveta Oravcová