Náš jubilant 90 ročný

25.03.2012 21:13

Daniel Svitáč sa narodil 21.marca 1922 v Cerove. Vyštudoval učiteľský ústav v Banskej Štiavnici, neskôr Pedagogickú a Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Vyučoval biológiu, chémiu a zemepis. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia učil na ľudových školách v Čelovciach, Sucháni, Dolných Strhároch a v Sáse. Pôsobil tiež v Modrom Kameni a v roku 1972 sa stal riaditeľom krupinského gymnázia. Po celý život, ale najmä na dôchodku, sa venoval svojej životnej láske – husliam. Ako veľký milovník klasickej hudby, organizoval v Krupine večery vážnej hudby. O husliach napísal niekoľko odborných publikácii a odbornými radami pomáhal pri založení husliarskeho odboru na drevárskej priemyslovke vo Zvolene. Z príležitosti jeho životného jubilea Gymnázium A. Sládkoviča v Krupine vydalo publikáciu Kronika priateľstva dvoch škôl, ktorá hodnotí viac ako štyri desaťročia trvajúce vzťahy medzi Gymnáziom v Krupine a Gymnáziom v Prachaticiach. Práve Daniel Svitáč stál pri zrode týchto kontaktov. V roku 2011 bola udelená Danielovi Svitáčovi Cena mesta Krupiny za jeho prínos v oblasti školstva a hudobnej kultúry, k významnému životnému jubileu mu srdečne blahoželáme a prajeme do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.

Kolektív zamestnancov GAS a OA v Krupine