Nález z praveku na Čabradi

21.03.2011 09:24

Nález ľudských pozostatkov nebýva na našich hradoch bežným javom. O to väčšie prekvapenie bolo, keď pri obhliadke vonkajšieho opevnenia hradu Čabraď sa v lístí objavila spodná ľudská čeľusť. Už na prvý pohľad javila známky zvetrania, nemohlo ísť preto o čerstvú kosť. Ležala na povrchu, na tom mieste takmer bez lístia, ktoré bolo odfúknuté vetrom. Pri obhliadke najbližšieho okolia neboli nájdené ďalšie úlomky. Čo sa však skrýva pod povrchom zatiaľ nevedno.
Prvý odhad veku bol na stredovek. Keďže išlo o zlomok nájdený pri opevnení, predpokladali sme, že mohlo ísť o pozostatok po bojoch o hrad. Čeľusť je pomerne malá, tak pochádza buď z drobného človeka, alebo z mladého jedinca.
Po predbežnej konzultácii s našim znalcom kostí, Zoltánom V. (mimochodom nálezcom druhého fragmentu lebky neandertálca na Slovensku, ktorý sa našiel na brehu Váhu), bol vek úlomku čeľuste posunutý do praveku. Hradný vrch bol totiž v tomto období husto obývaný a na celom hradnom vrchu sú badateľné nálezy z tohto obdobia. Išlo pravdepodobne o mladého jedinca, keďže sú na sánke mliečne zuby a pod nimi vidno v kosti zuby trvalé. Zadná stolička sa ešte len začala prerezávať.
Bližšie datovanie a iné informácie sa získajú až po podrobnom prieskume tohto nálezu.
Ako sa ľudská čeľusť dostala na hradný svah, komu patrila a čo spôsobilo smrť jedinca sa už asi nedozvieme. Tu zostáva voľný priestor pre fantáziu a dohady. Vieme ale, že v tom období neboli ani ľudské obety s prvkami kanibalizmu ničím výnimočné.