Na školu sa nezabúda

20.02.2012 20:44

K životu školy nepatrí len to, čo sa v nej deje v aktuálnom čase, ale aj to, čo sa v nej udialo v minulosti. Pomaturitné stretnutia sa stali trvalou súčasťou života našej školy Gymnázia A. Sládkoviča v Krupine, opakujú sa v pravidelných 5-ročných cykloch a sú jednou z príležitostí ako si zaspomínať na časy strávené v školských laviciach na strednej škole.

Z pohľadu nás učiteľov, je to aj vyjadrenie úcty k inštitúcii, ktorá už niekoľko desaťročí pripravuje žiakov predovšetkým pre vysokoškolské štúdium. Sám sa týchto stretnutí pravidelne zúčastňujem, či už ako bývalý žiak, triedny učiteľ alebo jednoducho preto, že sa so mnou chcú moji bývalí žiaci stretnúť.

Aj prednedávnom som mal príležitosť byť na jednom takomto pomaturitnom stretnutí, ešte určite mladých ľudí vo veku, kedy väčšina z nich nastúpila na svoju profesijnú cestu životom (lekári, biológovia, učitelia, informatici...) niektorí majú už svoje ratolesti, iní si svoje partnerské vzťahy formujú. Zaspomínali sme si na úsmevné, ale aj na vážne chvíle a bolo ich dosť, pretože to bola trieda, ktorá sa zúčastňovala aj mimoškolských aktivít, turistických výletov a výmenných pobytov s Gymnáziom v Prachaticiach.

A ich súčasné životy? Myslím, že najviac som bol potešený tým, že každý z nich mal prácu a väčšinou v odbore, ktorý vyštudoval. Takmer všetci žijú mimo domova (Bratislava, Trnava, Praha), niektorí by sa aj vrátili, stále sa nezmierili so životom vo veľkom meste, ale bohužiaľ ekonomická realita Slovenska je neúprosná a iné alternatívy pre život im v blízkej budúcnosti neposkytne.     

 Aktívny prístup k životu, ktorého základom je vzdelanie a snaha v živote niečo dokázať, tak vás vidím dnes ja a som rád, že ste si na mňa spomenuli. Teším sa na ďalšie stretnutie....“Kto dnes príde odpovedať?.....Po tom nepátrej....“

Mgr. Roman “Balky“ Balko