Mestský ples bol stratový

20.02.2011 13:29

V kalendári tohtoročnej plesovej sezóny nechýbal Krupinský mestský ples, ktorý organizovalo mesto. Vstupné na reprezentačný ples mesta bolo 25 Euro a keďže od 1. januára platí nový zákon o povinnom zverejňovaní objednávok, zmlúv a faktúr, overili sme si, koľko mesto Krupina zaplatilo za organizáciu tohto zábavného podujatia. Náklady za menu pre plesuchtivých  „mestských a reprezentatívnych“ Krupinčanov boli vyfakturované na sumu 2641 Eur a samozrejme nechýbala hudba, ktorá stála 1270 Eur. Účastníci plesu si našli na stoloch menovky v hodnote 105,50 Eur. Stovka účastníkov reprezentačného plesu zaplatila celkovo 2500 Euro za to, aby predviedla svoju loajalitu s vedením mesta, my sa však pýtame, prečo mesto Krupina muselo uhradiť stratu z organizovania mestského reprezentačného plesu aj z peňazí „neplesuchtivých“ obyvateľov Krupiny. Strata je minimálne 1516,50 Euro (4016,50 Euro – náklady,  mínus 2500 Euro za vstupné)  Lepšie by hádam bolo, keby Mestský ples nebol reprezentačný, ale radšej charitatívny, aby jeho účastníci mohli zaplatiť za vstupné aj napríklad 70 Euro a získané peniaze z takéhoto podujatia by Mesto Krupina mohlo použiť na charitatívne účely. Organizovať zábavné podujatie v čase krízy s tým, že stratu zaplatia všetci občania mesta sa nám vidí minimálne čudné.