Krupinským ochotníkom sa darí + foto

20.02.2011 12:33

Ochotnícke divadlo v Krupine má naozaj bohatú históriu. Ak by sme ju chceli celú   priblížiť našim čitateľom, museli by sme na to mať viac priestoru. S určitosťou môžeme povedať, že aj tak by sme nespomenuli všetko čo zažili pamätníci ochotníckeho divadla.

             Začiatky ochotníckeho divadla v našom meste siahajú až do roku l69l, kedy profesori a študenti evanjelického lýcea pripravili prvé divadelné predstavenie „Sisaras – kráľovský vojvodca“. Na začiatku l9. storočia sa Tálii venovali i žiaci a študenti Vyššej ľudovej školy a Štátnej meštianskej školy. Zväčša sa prezentovali jednoaktovkami, ktoré boli naštudované k rôznym slávnostným príležitostiam.

        Prvé základy slovenského ochotníckeho divadla v Krupine položil Slovenský spolok v roku l9l9. Mládež združenia v uvedenom roku naštudovala hru Františka Urbánka „Strýdža zpod Hája“. Jej premiéra bola na javisku dvorany mestského hotela ako prvé slovenské ochotnícke divadelné predstavenie . Od tejto premiéry l6. februára v tomto roku uplynie už 92 rokov.

        Slovenské ochotnícke divadlo v Krupine bolo akousi základnou školou profesionálnym divadelníkom akými boli Samuel Bartal, zakladateľ a dlhoročný činovník Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene a všetkým nám dobre známi slovenskí herci, rodáci, ako napríklad Viliam Polónyi a Milka Došeková.

        V osemdesiatych rokoch sa začína písať novodobá história krupinského ochotníckeho divadelného súboru, ktorý nesie nový názov  BRAXATORIS.

        Vo štvrtok podvečer sme potichu odhrnuli oponu v kine Kultúra v Krupine, aby sme sprostredkovali niekoľko informácií z terajšieho života členov  divadelného ochotníckeho súboru BRAXATORIS v Krupine.  Terajší režisér Stanislav Siebenštich si zaspomínal ako sa prvýkrát dostal k ochotníckemu divadlu.

 

          Pán S. Siebenštich sa k dospeláckemu ochotníckemu divadlu dostal už ako gymnazista. A táto vášeň ho drží až doteraz. Do Krupiny prišiel v roku l965. Najskôr pôsobil ako učiteľ, neskôr bol riaditeľom vtedajšieho Domu osvety. Radšej hrá divadlo ako režíruje.

          Krupinskí ochotníci sa zúčastňujú na rôznych súťažiach, prezradil nám terajší vedúci súboru Ivan Boďa.Naposledy to bolo v roku 2OO8 s hrou Lavička.

Na akú hru sa môže tešiť krupinský divák? Jej tému ani názov nám nechceli prezradiť, že potom to nebude prekvapenie. Má to byť niečo čo prináša bežný život v manželstve.

          Či plánujú krupinskí ochotníci zúčastniť sa súťaže? O tom nám Ivan Boďa povedal, že by aj chceli, no s určitosťou je to teraz ťažko povedať.

          Režisér Stanislav Siebenštich je spokojný s krupinskými divákmi, ich účasťou a reakciou na divadelných predstaveniach.Toho času nacvičované divadelné hry sú venované nielen mladým,ale aj divákovi stredného či staršieho veku. Režisér a vedúci súboru predpokladajú, že kolektív divadelníkov rozšíria aj členovia mládežníckeho divadla.

          Vystúpenia súboru nie sú len v našom meste, ale aj v okolitých obciach nášho okresu a dokonca aj mimo neho, tak napríklad na Ostrej Lúke.

          Veríme, že divadelné hry  členovia súboru BRAXATORIS nacvičia v predpokladanom termíne. Držíme im palce, aby aj tieto divadelné hry boli úspešné ako tie predchádzajúce a získali priazeň divákov.

                                                                                                   Jožo Golian