Krupinčanom sa menej darilo

15.02.2011 18:39

 Obchodná akadémia v Krupine sa stala 10. februára dejiskom 45.ročníka krajskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. (SIP). Až 33 žiakov z desiatich stredných škôl  z Banskobystrického samosprávneho  kraja bojovalo v dvoch súťažných disciplínach -  v písaní na počítači a úprava textu na počítači.  Medzi súťažiacimi boli aj štyria žiaci z krupinskej OA, Lucia Parničanová, Erika Mikušiaková a dvaja štvrtáci - Andrea Meľagová a Matej Molnár. Vybrali si písanie na počítači, oveľa menej lákala žiakov  súťažná disciplína v úprave textu. V tejto disciplíne súťažilo len sedem študentov.  Krupinská obchodná akadémia nemala v tejto súťaži žiadneho reprezentanta. Obchodnú akadémiu sme navštívili  ešte pred vyhlásením výsledkov v oboch súťažných disciplínach. Aj keď stres, napätie boli už dávno z mysieľ súťažiacich preč, čakali na rozhodnutie  poroty, ktorá posudzovala dosiahnuté výsleky, akosi nepokojne. Väčšinou sa na súťaž pripravovali v škole, v rôznych krúžkoch, ktoré sú mimo vyučovacích hodín. Ak chceli dobre obstáť museli presedieť za počítačom nejednu hodinu aj doma. Prevažná časť súťažiacich pozitívne hovorila o význame organizovania takejto súťaže  v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja.  Potom do triedy vstúpila predsedníčka krajskej súťažnej komisie Ing.Marcela Kaliská spolu s riaditeľom Obchodnej akadémie a GAS Mgr.Jánom Slosiarikom, ktorí tým najlepším odovzdali vecné ceny. V súťažnej disciplíne písanie na počítači  sa umiestnila na prvom mieste Petra Slúková zo SOŠ-OA vo Zvolene (412,5 úderov za minútu), druhé  patrilo Andrejovi  Homolovi z Hotelovej akadémie v Brezne a tretie miesto získala  Kristína Kubinová z OA v Banskej Bystrici. Krupinčianka Andrea Meľagová  skončila na l6 mieste a hneď za ňou bol Matej Molnár z OA v Krupine. Hovorí sa, že nie  vždy je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Treba veriť, že o rok sa možno krupinským študentom bude dariť o mnoho lepšie ako v 45. ročníku. V súťažnej disciplíne úprave textu na počítači bol prvý Andrej Homola z Hotelovej akadémie v Brezne. Druhá bola Vladimíra Lichá z OA Banská Bystrica a na treťom skončila Marianna Beňová zo Spojenej školy-OA vo Zvolene. Predsedníčka  krajskej súťažnej komisie, Ing.Marcela Kaliská povedala, že  každý rok sa táto súťaž koná v inej škole v rámci kraja. Víťazi potom postupujú do celoštátnej súťaže.

Ako hodnotí tohtoročnú súťaž, ktorá sa konala v OA v Krupine z pohľadu predsedníčky krajskej súťažnej komisie Ing.Marcela Kaliská?

"No môžem povedať, že uspokojivo a s potešením konštatovať, že súťaž mala veľmi  dobrú úroveň. Zo strany organizátora, teda OA v Krupine, bola organizačne zabezpečená naozaj dobre."

Profesorka  OA v Krupine Mgr. Trubínyová  sa rozhovorila o príprave krupinských študentov na  túto súťaž:

 "Už v decembri minulého roku sa konala školská súťaž.  Žiaci sa pripravovali  samostatne. K ďalšiemu zdokonaľovaniu prišli aj počas krúžkovej činnosti. Poprednejšie umiestnenie v súťaži je závislé aj od talentu študenta. Preto sa očakáva od nich chuť zabojovať v rámci kraja. U súťažiacich z Krupiny zohral veľkú úlohu aj stres. Bolo to na nich aj vidieť." 

                                                                                                                        Jožo Golian