Krupinčania pochodovali v Košiciach za život

23.09.2013 19:12

Obrovského Národného pochodu za život s odhadovanou účasťou 80 tisíc ľudí sa v hojnej miere v nedeľu 22. septembra zúčastnili aj Krupinčania. Z dekanátu Krupina sa do Košíc dopravili v piatich autobusoch, aby osobnou účasťou manifestačne vyjadrili svoj postoj k životu, rodine ako aj potrebnosti ochraňovať tradičné morálne hodnoty rodinného zväzku muža a ženy. Pochodujúci vyjadrovali svoj postoj aj transparentmi s rôznymi nápismi: Dieťa je živý kvet Zeme, Krupina je za život... a mnohými inými. Krupinskú výpravu za ochranu ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť viedol otec dekan Emil Gallo, ktorého podľa jeho slov povzbudil veľký počet ľudí účastných na pochode, ako aj to, že prevažovali mladí ľudia s rodinami. Vďaka patrí dobrodincom, ktorí financovali dopravu a aj ich zásluhou sa mohlo na pochode zúčastniť viac Krupinčanov. Svätý otec, pápež František zaslal účastníkom pochodu svoje apoštolské požehnanie a listom ich vyzval, aby sa nikdy nedali odradiť od kultúry života.
Miroslava Hanuliaková

Fotogaléria

Táto fotogaléria je prázdna.