Konečne schvaľovanie rozpočtu

21.02.2012 20:57

Náš odhad, že mestské zastupiteľstvo bude schvalovať rozpočet na tento rok vo februári bol správny. V programe zasadania mestského zastupiteľstva 22. februára je zaradený aj tento bod. V čase nanovoprepukajúcej hospodárskej krízy je dosť riskantné, ak nie nezodpovedné, nechať mesto hospodáriť v rozpočtovom provizóriu dva mesiace. Mesto Krupina bude schvalovať rozpočet až vo februári a je otázne, či ho primátor mesta spolu so zamestnancami mestského úradu pripravil konečne správne, aby ho poslanci mohli už schváliť.