Končí sa čas stužkových slávností

01.12.2012 16:54

Končí sa čas stužkových slávností na stredných školách a ten nastal  aj na Gymnáziu Andreja Sládkoviča a Obchodnej akadémii v Krupine. Ako riaditeľ obidvoch škôl môžem s radosťou napísať, že som veľmi spokojný s úrovňou a priebehom týchto slávností. Teší ma, že aj v tomto roku sa uskutočnili vo všetkých maturitných triedach s už tradičným scenárom. Po slávnostnej časti – príhovoroch, šerpovaní, študentskej hymne, poďakovaní od rodičov, rodičovskom tanci, učiteľskom tanci, nasledoval program, ktorý si pre svojich rodičov, učiteľov a ďalších pozvaných hostí pripravili budúci maturanti. O polnoci  prišli na rad častušky, torta, súd a nezabudnuteľné rozbíjanie  džbánu so svojimi čriepkami šťastia do budúcich dní pre mladých ľudí odhodlaných vstúpiť už do spoločnosti dospelých. To čo som mal možnosť vidieť, ma opätovne presvedčilo, že na našich oboch školách je veľmi dobrý vzťah medzi žiakmi a svojimi učiteľmi a osobitne triednymi učiteľmi. Vypočuté príhovory taktiež veľa napovedali aj o vzťahu detí k svojim rodičom. A veru zaslzilo sa nejedno oko mamy, otca či dcéry alebo syna po vypočutých slovách. To ma len utvrdilo v tom, že v našich školách je ešte stále dostatok lásky, úcty, vzájomného pochopenia i pohody. Stužkové slávnosti si organizačne zabezpečujú samotní študenti, ale bez rodičovskej pomoci a podpory, by určite nemali taký slávnostný charakter. Teší ma, že spolupráca medzi rodičmi oboma školami je veľmi dobrá. Napomáha zabezpečiť nielen materiálno-technický rozvoj, ale aj aktivity školy a samotných študentov. Využívam aj túto možnosť, aby som sa im za túto pomoc poďakoval. A chcem ich ubezpečiť, že spolu so svojím pedagogickým kolektívom sa budeme aj naďalej snažiť robiť čo najlepšie svoju prácu - vzdelávať a vychovávať svojich žiakov.

Mgr. Ján Slosiarik, GAS a OA Krupina

GAS a OA Krupina