Keď sa stretne tvorivosť so záujmom + fotogaléria

20.03.2011 23:10

 

Keď sa stretne tvorivosť so záujmom, môžete si byť istí, že ste sa ocitli na dobrom mieste.  Takým miestom bola v sobotu 19 . marca takzvaná spoločenská sála obecného úradu v Cerove, kde sa stretli Tvorivé dielne Hontu s veľkým záujmom návštevníkov.  Zišlo sa tu 270 ľudí z celého kraja, od detí až po seniorov, aby sa naučili umeniu remesiel našich predkov – pletenie košíkov z pedigu, opletanie s drôtikom, paličkovanie, privoňali k práci s drevom, či ozdobovaniu kraslíc. Takisto mnohých zlákala servítková technika, výroba sviečok a mastelničiek. Materiálu na výrobu bolo nadostač, a tiež domácich koláčov a guľášu, takže sa všetci mohli venovať tvorivej remeselnej výrobe a nič im k tomu nechýbalo. Vydarené tvorivé stretnutie zorganizovalo Občianske združenie –Občania obci Cerovo v zastúpení poslanca OcÚ Cerovo, RNDr.Milana Tuhárskeho PHd. v spolupráci s Vnútromisijným výborom Hontianskeho seniorátu a Evanjelickým cirkevným zborom Cerovo. Už tradične podujatia, ktoré pripravuje pani farárka Mgr.Anna Kukulová spolu s manželom, majú vysokú úroveň a sú značným spoločenským prínosom pre ľudí v Cerove a v tomto prípade aj širokého okolia. Bez podpory všetkých ľudí dobrej vôle by to však nebolo možné, a preto poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhali pri príprave a aj počas podujatia. Projekt „oživenia starých remesiel a kultúry“ bol zdarne realizovaný aj vďaka finančnej podpore Nadácie SPP pre budúcnosť.

                                                                            M.Hanuliaková

 

                                                                                                                                                          

 

Fotogaléria

1 | 2 | 3 >>