Hviezdny pobyt 2011

08.10.2011 22:36

Každoročne Gymnázium Andreja Sládkoviča a Obchodná akadémia v Krupine organizujú pre svojich žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu v rôznych súťažiach, dvojdňový Hviezdny pobyt. Ani tento rok nebol výnimkou, pobyt sa uskutočnil 13. - 14. septembra na chate Rázdiel v príjemnom prostredí Štiavnických vrchov.

Tiež som bol pozvaný na tento pobyt, ale keďže som zatiaľ nič podobné na našej škole nezažil, nevedel som, do čoho idem. Ale keď ma pozvali a výlet bol za odmenu, tak prečo nie?

V prvý deň pobytu, v utorok, sme o 8:00 odišli spred budovy školy na chatu spolu s pani profesorkou Nôžkovou. Po zoznámení a ubytovaní sa nasledovala prvá prednáška. Pani profesorka Fedešová nám rozprávala o onkológii. Pripravila si poučnú prezentáciu, v ktorej nám na obrázkoch ukazovala rôzne typy rakoviny. Po prednáške sme si premietli film o dátach v počítačových sieťach. Martin Baťa z III. B pripravil test na motívy medzinárodnej súťaže  iBobor, pri ktorom si účastníci pobytu overili svoje znalosti z informatiky. Napoludnie nás navštívil pán riaditeľ Slosiarik, spolu s pani vedúcou ŠJ nám priviezli chutný obed.

Po obede sme si vychutnali siestu, hrali volejbal alebo oddychovali na lavičkách v areáli chaty. Po sieste nám Martin Fekiač a Paulína Roziaková porozprávali o projekte Euroskola, do ktorého sa uplynulý školský rok úspešne zapojila naša Obchodná akadémia.

Popoludní sa k nám pridala aj pani profesorka M. Dutkievičová a s mladými nadšencami drámy nacvičila divadelnú hru „Party u nás doma,“ ktorú sme zahrali priamo na mieste pre ostatných účastníkov pobytu.

Po predstavení nasledovali dlho očakávané voľnočasové aktivity. Počas nich niektorí z nás pripravovali večernú „grilovačku.“ Keď nastal čas večere, všetci sme si pochutnali na výborných špekačkách s čerstvou zeleninou. V neskorších večerných hodinách si každý zabezpečil vlastný program. Niektorí sledovali film, iní zas vo svojich izbách pokračovali v rozhovoroch.

Na druhý deň hneď po raňajkách nasledovala prednáška o jadrových elektrárňach, ktorú viedol pán profesor Meško. Pozreli sme si aj dokumentárny film o havárii jadrovej elektrárne v Černobyle. Dopoludnia sme spolu s pánom profesorom Sýkorom športovali. Hrali sme volejbal, tenis a pod. Výlet sme ukončili obedom v školskej jedálni a záverečnou diskusiou účastníkov.

Za seba môžem povedať, že to boli dva dni prežité vo veľmi príjemnej atmosfére, v spoločnosti milých ľudí. Myslím si, že tento hviezdny pobyt bol pre nás všetkých prospešný, naučili sme sa mnoho vecí, dobre sme sa zabavili a aj navzájom spoznali. Aj fakt, že viacerí účastníci sa na pobyte zúčastňujú pravidelne svedčí o tom, že ide o naozaj dobrú myšlienku a vydarenú akciu.

Pavel Bartík, III. B, Gymnázium A. Sládkoviča, Krupina