Hviezdička pre teba

11.12.2013 13:23

Výnimočný festival detských umeleckých súborov prezentujúcich rómsko - maďarsko- slovenskú kultúru s priliehavým názvom Hviezdička pre teba, zažiaril v naplnenom  krupinskom kine Kultúra v jasnej kráse. Rôznorodosť a bohatosť veľkého množstva účinkujúcich sprevádzala rovnaká rôznorodosť a bohatá návštevnosť divákov od detí, až po dospelých. Už piaty ročník Detského divadelného festivalu detských domovov a ich priateľov, tentoraz konanom 10. decembra v našom meste, citlivým  kultivovaným slovom sprevádzala pani Tatiana Grofová, hlavná organizátorka a predsedníčka Občianskeho združenia Dlane z Banskej Bystrice. Samotné Dlane založila charizmatická  pani Vierka Dubačová, ochotná vždy a všade pomáhať. Výsledkom jej ďalšieho snaženia bol ANIMUS APERTUS  – krajčírsko-divadelná dielňa, umožňujúca rast talentovaných mladých ľudí  bez rodinného zázemia. Osobitná vďaka patrí zakladateľovi festivalu, a tiež aktivít s deťmi z detských domovov, pánovi Jánovi Šimonovi. V Hviezdičke pre teba sa predstavili súbory v troch programových blokoch o 9.00, 11.00 a 17.00. hod. deťom základných škôl, Jednote dôchodcov, stredoškolákom, ako aj širokej verejnosti. Pred každým programovým blokom sa prítomným prihovoril primátor mesta Ing. Radoslav Vazan, ktorý okrem iného, vyslovil potešenie z toho, že sa piaty ročník festivalu koná v našom meste. Spoluorganizátorom festivalu bol Domček CVČ s pani riaditeľkou Mgr. Katkou Leškovou a patrónkou, aj zároveň účinkujúcou 5. ročníka festivalu sa stala mladá talentovaná muzikálová a seriálová herečka Romana Dang Vanová z Krupiny.

Ďalšími účinkujúcimi boli: tanečná skupina Fresch dance Group z CVČ Domček Krupina,  Divadelný súbor Csip – Csirip pri ZUŠ Dolný Štál, pod umeleckým vedením Mgr. Timei Takács, Súbor Šukar Jakha pri CVČ Zvolen pod vedením Patrície Kováčovej, Súkromná ZUŠ a CVČ Quo vadis Zvolen- moderné muzikálové piesne pod vedením Jany Didiášovej, Detská ľudová hudba Javorinka a DFS Chrustárik, pod vedením Magdalény Lihockej a Mgr. Michla Budinského,a tiež Divadelný klub Kvet života pod vedením pani Olinky Vangovej, Tonko Drahoš z DSS vo Veľkom Poli s ukážkou bojových umení, Kristián Bartoš z Detského domova Valaská, reprezentant Banskobystrického kraja v hip-hop, Detský folklórny súbor Krpčiarik z Dunajskej Stredy s umeleckým vedúcim Františkom Brandlom, sestry Niky a Deny Lackové z Detského domova v Dunajskej strede s tanečným vystúpením, známy súbor doma i v zahraničí Romano Jilo Domaniky pri CVČ Krupina, pod vedením tanečníka a choreografa Petra Kačicu v spolupráci s pani Olinkou Vangovou, tanečná skupina Zohra dance  s havajským tancom pod vedením Zohry Hajdú Hajnalky, skupina Hollósy band & Jadranka Bangová. Hudobné zoskupenie z Detského domova  Tŕnie pod vedením učiteľa Ladislava Trileca.

Miroslava Hanuliaková

Fotogaléria