Horné Mladonice

28.02.2011 22:05

 

V Horných Mladoniciach sa po komunálnych voľbách stala starostkou rodáčka, Erika Korčoková. Po ukončení stredoškolského vzdelania začala pracovať v rôznych odvetviach. Za prácou odišla i do zahraničia, kde nadobudla nové skúsenosti. Po návrate späť do rodiska začala pracovať ako predavačka v potravinách, po čase si sama otvorila živnosť a ako živnostníčka pôsobila do konca minulého roka.

Aká je Vaša predstava o práci pre obec?

Moja práca pre obec bude spočívať v spolupráci s poslancami a občanmi obce. Dôležité je spolupracovať a zviditeľňovať sa medzi väčšími obcami, čo by našej malej obci mohlo napomôcť k napredovaniu. V najbližšom období je hlavnou prioritou dať do poriadku a skultúrniť Obecný úrad a zdokonaliť technickú vybavenosť obce. Samozrejme, bude záležať od nás všetkých občanov Horných Mladoníc, ako sa podarí zabezpečiť rozvoj našej obce v budúcich rokoch.