Hontianske Tesáre

28.02.2011 22:09

 

Z mnohých kandidátov na post starostu obce zvíťazila Dana Kohútová, matrikárka a referentka obecného úradu. Počas osemročnej práce na úrade získala veľa skúseností a zručností, najmä pri práci s ľuďmi, pri organizovaní a plánovaní rôznych podujatí, čo všetko zužitkuje pri výkone funkcie starostky. „Ja nesľubujem, ja konám!“ – mala starostka v letáku, ktorým vyzývala k účasti vo voľbách. A skutočne, pri našej návšteve obecného úradu sme sa mohli presvedčiť, že na obecnom úrade sa rekonštruujú kancelárie a videli sme tiež výraznú premenu spoločenskej sály k lepšiemu.

Aké sú Vaše priority pri výkone funkcie starostky, na čo sústredíte najviac svoje úsilie?

U nás je trochu špecifická situácia, pretože pod Hotianske Tesáre patria aj Dvorníky, Báčovce a Šipice. O to viac úsilia treba vynaložiť na to, aby rozvoj obcí bol rovnomerný, napríklad aj pri získavaní finančných prostriedkov z eurofondov, či už na dobudovanie kanalizácie, ochranu životného prostredia a rozvoj cestovného ruchu. Zároveň chceme pokračovať v rozpracovaných projektoch, dokončiť výmenu starých autobusových zastávok za nové, rozšíriť služby pre občanov a zabezpečiť využívanie všetkých kultúrnych domov. To vyžaduje širokú spoluprácu a aktívny prístup ľudí. K tomu, aby sa mládež mohla viac rozvíjať, prispeje vybudovanie ihrísk vo všetkých našich obciach. Z hľadiska medziľudských vzťahov je dôležité vyvíjať viac aktivít smerujúcich ku skvalitneniu spoločenského života v obciach.